Privacyverklaring

PrivacyverklaringPrivacyverklaringPrivacyverklaringPrivacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

Wij vinden privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en dit privacy statement. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Neem voor vragen over privacy contact op via privacy@elevation-events.com.

Gegevensverantwoordelijk
Elevation Events B.V., gevestigd de Leidseweg 125 in (3533 HC) Utrecht, KvK-nummer: 57919453, (‘Elevation’) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens.

Elevation is verantwoordelijk voor de verwerking door de volgende vennootschappen: Soenda B.V. (KvK-nummer 57866767), Smeerboel B.V. (KvK-nummer 57866902), Elevation Events Beheer B.V. (KvK-nummer 57866473), Soia B.V. (KvK-nummer 60601876), MWEE B.V. (KvK-nummer 85466735), FC Brabant B.V. (KvK-nummer 73716677), Duikboot B.V. (KvK-nummer 78335604) en Soenda Indoor B.V. (KvK-nummer 82973288).

Waarom verwerkt Elevation jouw persoonsgegevens?
Wij hebben verschillende redenen om wij jouw persoonsgegevens te verwerken:

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om de veiligheid van jou en bezoekers op evenementen te waarborgen.
Wij hebben jouwtoestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om: onze nieuwsbrief aan je te kunnen versturen;
voor marketingdoeleinden (beeld)materiaal te kunnen maken van onze evenementen; o te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten en (medische) behoeften als jemindervalide bent.
Wij hebben met jou een overeenkomst gesloten en hebben jouw persoonsgegevens nodig om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld om: jouw bestelling of personalisatie van een ticket financieel en administratief af te ronden;
contact met je op te nemen, zoals over de status van je bestelling of de laatsteinformatie over het evenement.
Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt Elevation Events?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• voor-en achternaam;
• geboortedatum;
• klantnummer;
• woonplaats;
• geslacht;
• telefoonnummer(s);
• e-mailadres;
• betalings-enfactuurgegevens;
• beeldmateriaal;
• IP-adressen;
• openbare gegevens, zoals gebruikersnamen op social media;
• in uitzonderlijke gevallen: medischegegevens.

Hoe ontvangt Elevation jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens ontvangen:
Wij hebben de persoonsgegevens direct van jou ontvangen. Bijvoorbeeld omdat jij deze invult als je meedoet aan een winactie of contact opneemt met onze klantenservice.
Wij ontvangen persoonsgegevens via onze websites en sociale media. Wij beheren een aantal websites en sociale media van door ons georganiseerde evenementen (‘Websites’), waaronder: www.soia.nl, www.soenda.com, www.soenda.net, www.smeerboel.com, www.derevolutie.com, www.duikbootfestival.com, www.orbitfestival.nl, www.deleukefestival.nl. Op onze Websites plaatsen we cookies. Via de cookies verzamelen wij IP-adressen. Welke cookies wij gebruiken, staat beschreven in ons cookiebeleid.
Wij ontvangen persoons gegevens via(websites of apps van) derden.Wij werken samen met verschillende andere partijen die jouw persoonsgegevens kunnen verstrekken. Als de kaartverkoop bijvoorbeeld via een andere partij verloopt, verstrekt deze partij aan ons de persoonsgegevens die jij hebt ingevuld bij de aankoop of personalisatie van de tickets. Of als je gebruik maakt van een app van een derde, kunnen wij via deze app persoonsgegevens ontvangen.
Wij ontvangen persoonsgegevens op onze evenementen. Wij (of door ons ingeschakelde derden) maken bijvoorbeeld via opnamemateriaal beeldmateriaal waarop bezoekers van onze evenementen te zien (kunnen) zijn.Geeft Elevation Events jouw persoonsgegevens door een derden?Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:
• dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou; of
• wij daartoe wettelijk verplicht zijn; of
• je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Welke afspraken maakt Elevation met derden?
Wij maken met derden afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Als een derde in opdracht van ons veel persoonsgegevens verwerkt (zoals onze ticketverkopers of IT- dienstverleners) is deze derde een zgn. ‘verwerker’. In dat geval worden de afspraken in een verwerkersovereenkomst vastgelegd. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door verwerkers.

Het kan ook zijn dat een derde zelf verantwoordelijk is voor (een gedeelte van) de verwerking van de persoonsgegevens. Een derde kan de persoonsgegevens dan ook voor eigen doeleinden verzamelen en gebruiken. Op deze verwerking is het privacyreglement van deze derde van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde.

Hoe beschermt Elevation jouw persoonsgegevens?
Wij beschermen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:
alleen onze medewerkers of door ons ingeschakelde derde mogen jouw persoonsgegevens inzien;
medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens;
wij verwerken persoonsgegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen.Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU?Wij beperken de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie zo veel mogelijk. Het kan zijn dat een door ons ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens doorgeeft aan een land buiten de Europese Unie. In dat geval gaan wij na of het land een passend beschermingsniveau heeft. Zo niet, dan nemen wij (in samenspraak met de verwerker) de nodige extra (veiligheids)maatregelen,

Hoe lang bewaart Elevation jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is:

als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, houden wij ons aan de voorgeschreven bewaartermijn;
als geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na ons laatste (klant)contact.Welke rechten heb je?Je kan zelf op verschillende manieren invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door je cookievoorkeuren aan te passen. Daarnaast heb je grond van de AVG een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen. Bijvoorbeeld het recht op/van:
informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en met welk doel; correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens;
verzet: hetrecht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens
te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken;
beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
gegevensoverdracht: je mag ons vragen om je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven;
vergetelheid.Wil je gebruik maken van (één van) je rechten, laat het ons dan per e-mail weten. Wij doen ons best om binnen 1 maand na ontvangst van je bericht te reageren. Als dat mogelijk is, voldoen wij graag aan jouw verzoek. Soms verwijzen wij je door een derde die verantwoordelijk is voor de verwerking en aan jouw verzoek kan voldoen. Daarnaast kan er een reden zijn waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen of mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom.Met wie kan je contact opnemen?Onze contactgegevens vind je bovenaan dit privacyreglement en ook op onze Websites. Heb je een vraag over dit privacyreglement, wil je gebruik maken van jouw rechten of heb je een tip of klacht, stuur dan een e-mail naar privacy@elevation-events.com. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen we je te mailen via het bij ons van jou bekende e-mailadres. Als je ons in dit verband persoonsgegevens verstrekt, gaan we daar uiteraard zorgvuldig mee om.

Waar kan je een klacht indienen?

Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en doen ons best om samen met jou een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan vooraf op de hoogte stelt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement vind je op onze Websites.
COOKIEBELEID
Wij kunnen op onze websites gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie dat door jouw internetbrowser op de harde schijf van jouw computer of telefoon wordt opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kan een website bijvoorbeeld onthouden welke pagina’s je hebt bekeken. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies wij op de Websites gebruiken.
Wij gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites. Zo kunnen de Websites bijvoorbeeld jouw taalvoorkeuren onthouden. Functionele cookies plegen geen of nauwelijks een inbreuk op jouw privacy. Voor het plaatsen van functionele cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt. De cookies registeren hoe lang websitebezoekers op een bepaalde pagina blijven of hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt. Met deze informatie kunnen wij onze Websites verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

Wij spannen ons in om de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier in te stellen. Zo hebben wij Google niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Marketing cookies (cookies van een derde partij)
Marketing cookie worden geplaatst door derden en zorgen ervoor dat een cookie wordt gegenereerd wanneer je een website bezoekt.
Een voorbeeld van een marketing cookie, zijn de sociale media plug-ins. Wij plaatsen deze plug-ins om websitebezoekers de mogelijkheid te geven een evenement te delen via socialemediaplatforms, zoals Facebook of Instagram.
Sociale mediaplatforms
Deze plug-ins werken door middel van stukjes code die van de zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codeworden marketing cookies geplaatst.
Via marketing cookies verzamelen derden informatie over websitebezoekers en hun surfgedrag. Zij proberen een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Op basis van jouw interesses kunnen deze derden je relevante advertenties laten zien. Stel dat je via onze Websites een evenement deelt op Instagram, dan kan Instagram je in de toekomst advertenties tonen van onze andere evenementen.

Wij hebben geen invloed op hoe derden de marketing cookies gebruiken. Wij verwijzen je daarvoor naar de toepasselijke privacy- en cookieverklaring(en) van deze derden.
Cookievoorkeuren en cookies verwijderen
Je kunt via jouw browserinstellingen je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen. Geef je geen toestemming voor het gebruik van cookies, of verwijder je cookies, dan kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen.
Alle informatie die op onze websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Stay updated

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Tickets Buy tickets