Buurtbewoners

BuurtbewonersBuurtbewonersBuurtbewonersBuurtbewoners

Wat is De Leuke festival?

De Leuke festival is een op popmuziek georiënteerd muziekfestival met een lokale en regionale aantrekkingskracht, waar jaarlijks circa 6.000 bezoekers van 18+ op afkomen. In 2015 vond, bij Strand Oog in Al, de eerste editie van het De Leuke festival plaatst. Sinds 2017 wordt het festival georganiseerd op de huidige locatie in de Voorveldse Polder. De komende editie betreft de 6e editie van het festival.

Bezoekers komen voor de optredens van voornamelijk nationale artiesten. Er is op De Leuke festival ruimte voor zowel talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde nationale namen. Naast de diverse optredens wordt er ook ruimte geboden aan optredens, creatief vermaak, foodtrucks, decors, kunstinstallaties en lichtshows.

Waar vindt De Leuke festival plaats?

De Leuke festival vindt plaats in de Voorveldse Polder. Op de plattegrond is weergegeven welke delen van het terrein, i.v.m. het festival, wanneer in gebruik en/of afgesloten zijn. Open plattegrond

Wanneer vindt de op- en afbouw van De Leuke festival plaats?

De op- en afbouw van het festival vindt plaats in de periode van 15 juli t/m 24 juli. In de periode na 24 juli kan het zijn dat er nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het terrein. Zie onderstaand de belangrijkste data op een rij:

Op maandag 15 juli wordt de opbouw van het festival opgestart, gedurende deze dag wordt de infrastructuur zoals rijplaten*, hekken en enkele crewtenten gebouwd. Gedurende deze dag worden mogelijk kleine delen van het terrein, voor uw en onze veiligheid, tijdelijk afgesloten. U kunt op deze dag wel ten alle tijde, eventueel te voet, passeren.
Van dinsdag 16 juli t/m maandag 22 juli is het volledige festivalterrein afgesloten. We vragen u dan ook om het festivalterrein, ook wanneer er voor de werkzaamheden tijdelijk even een doorgang naar het terrein open staat, niet te betreden. Wij sluiten het terrein af voor uw en onze veiligheid. (Zie het rood gearceerde gedeelte op de plattegrond.)
Op dinsdag 16 juli wordt de infrastructuur zoals rijplaten*, hekken en enkele crewtenten weer afgebouwd. Gedurende deze dag worden mogelijk kleine delen van het terrein, voor uw en onze veiligheid, tijdelijk afgesloten. U kunt in op deze dag wel ten alle tijde, eventueel te voet, passeren.
Na 24 juli, wanneer alles is opgeruimd kan het zijn dat er kleine zaken hersteld moeten worden aan het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugplaatsen van voorzieningen en het inzaaien van bepaalde delen.
* De plastic rijplaten dienen als bescherming voor de ondergrond om rijsporen te voorkomen.

Wie organiseert De Leuke festival?

De Leuke festival wordt georganiseerd door Elevation Events B.V. De Utrechtse organisatie is in 2009 opgericht. De organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en organiseren van festivals: van concept tot aan de realisatie hiervan. De zelf-producerende organisatie levert met creatieve en vernieuwende concepten een bijdrage aan een aansprekende festivalagenda voor jongvolwassenen in Utrecht en omstreken.

Hoe komen bezoekers naar De Leuke festival?

Bezoekers komen op verschillende manieren naar het festival. Via de website en sociale media worden bezoekers geadviseerd en gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het festival te komen. Een groot deel van de bezoekers komt uit de directe omgeving, hier is een aparte fietsenstalling voor ingericht aan de Ariënslaan. Vanaf de halte Oorsprongpark lopen bezoekers van en naar de het festival.

Kan ik gedurende de periode dat het De Leuke festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt gewoon gebruik maken van de Voorveldse Polder?

Ja, zowel tijdens de op- en afbouw als gedurende het De Leuke festival, blijft een deel van de Voorveldse Polder beschikbaar voor fietsers en wandelaars. Welke gebieden dit precies zijn staat hieronder toegelicht en wordt weergegeven op de plattegrond die via de volgende link te openen is: Open plattegrond

Op maandag 15 juli en dinsdag 23 juli, kan het zijn dat, voor uw en onze veiligheid, af en toe kleine delen van het park worden afgesloten. U kunt in die periode wel ten alle tijden passeren. Het hele park is dus nog beschikbaar.
Van dinsdag 16 juli t/m maandag 22 juli is een deel van de Voorveldse Polder volledig afgesloten. (Zie het rood gearceerde gedeelte op de plattegrond.) Ook enkele fietspaden die de Voorveldse Polder doorkruizen en de zwem/speelvijver zijn in die periode niet beschikbaar. Voor de fietsers is een omleiding ingesteld. Voor uw en onze veiligheid vragen we u deze omleidingsroutes te volgen en het afgesloten deel niet te betreden. (Zie de omleidingsroute op de plattegrond)

Zijn er afsluitingen gedurende de periode dat het De Leuke festival en de op- en afbouw daarvan plaatsvindt”?

Ja, om de op- en afbouw veilig te laten verlopen is het fietspad dat door de Voorveldse Polder loopt gedurende deze periode afgesloten. Zie voor details over deze afsluiting het antwoord onder de vraag:

Om de bezoekersstromen op de showdag, de dag dat het De Leuke festival plaatsvindt, veilig te laten verlopen zijn er verkeersmaatregelen genomen. Deze verkeersmaatregelen staan hieronder toegelicht:

  • Op zaterdag 20 juli zal van 11.00 – 00.00 uur de Ariënslaan vanaf de Manegelaan tot aan de Karel Doormanlaan afgesloten zijn. Alleen bestemmingsverkeer kan vanaf de Manegelaan de Ariënslaan bereiken.

Is mijn woning en of bedrijf, ondanks de afsluitingen wel te bereiken tijdens De Leuke festival?

Ja, alle woningen en bedrijven blijven ten alle tijden bereikbaar.

Wordt het OV omgeleid gedurende de afsluitingen rondom De Leuke festival?

Nee, het de Leuke festival hindert geen OV diensten.

Zijn bedrijven rondom de Voorveldse Polder zoals hotel Mitland, Loft 88 en het Star Lodge hotel, op de dag van het festival gewoon geopend?

Ja, alle bedrijven rondom de Voorveldse Polder zijn geopend zoals ze dat regulier op een zaterdag ook zouden zijn. Al deze bedrijven blijven ook op de regulier wijze bereikbaar.

Op welke dagen/tijden mag er geluid worden geproduceerd?

Op de dag van het festival (20 juli 2024) mag er tijdens de Leuke Festival (12.00 – 23.00 uur) en een uur voorafgaand aan het festival geluid worden geproduceerd. Op de dag voorafgaand aan het festival (19 juli 2022) mag er tussen 16.00 en 20.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck. Tijdens de soundcheck worden de diverse stages gefaseerd gecontroleerd. Op één moment worden alle stages tegelijkertijd gecontroleerd om de meetapparatuur goed in te kunnen regelen.

Worden er metingen en controles op het gebied van geluid verricht?

De afspraken m.b.t. geluidsnormen zijn vastgesteld door de gemeente Utrecht. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van de organisatie in de omgeving van de festivallocatie diverse meetpunten. Daarnaast is de organisatie in staat op andere locaties metingen uit te voeren. Deze apparatuur kan op afstand worden uitgelezen. Ook zijn er meetpunten op de podia geïnstalleerd, zodat, indien nodig, geluid nauwkeurig kan worden bijgestuurd. Naast deze eigen metingen op initiatief van de organisatie, controleert ook de gemeente Utrecht de geluidsniveaus.

Wat doet de organisatie aan het beperken van de geluidsoverlast?

Voorafgaand aan het festival wordt in opdracht van de organisatie door een geluidsingenieur een geluidsplan opgesteld. Dit wordt gedaan zodat er in het voortraject al gekeken kan worden waar mogelijke geluidsoverlast zou kunnen ontstaan en hoe dit beperkt kan worden. Zo wordt het geluid bijvoorbeeld gericht op de locaties waar de minste mensen wonen en wordt er gewerkt met geavanceerde geluidssystemen waarbij het geluid aan de achterkant van de speakers wordt uitgedoofd. Door deze maatregelen wordt het geluid vooral op de bezoekers gericht en wordt het geluid in de gebieden daarbuiten zo veel mogelijk beperkt.

Ik heb toch last van geluidsoverlast kan dit?

Er wordt op De Leuke festival veel aandacht besteed aan het waar mogelijk beperken van de geluidsoverlast. Maar helaas zijn er veel externe factoren die invloed hebben op het geluid. Voornamelijk weer is een factor waar wij als organisatie geen grip op hebben maar die van grote invloed kan zijn. Door een draaiende wind kunt u bijvoorbeeld, wanneer u eerder op de dag geen overlast hebt ervaren, deze later op de dag wel ervaren. Daarnaast kan het afkoelen van de lucht na een warme dag ervoor zorgen dat geluid verder draagt. Maar ook een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat geluid makkelijker gedragen wordt waardoor het geluid op een grotere afstand van het terrein hoorbaar kan zijn.

Klachten?

Als organisatie besteden wij veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast. Echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat u overlast ondervindt. Houd er rekening mee dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt opgebouwd. Indien u contact wilt opnemen, kan dat via 030-2433717 of mail naar info@elevation-events.com

Wordt het afval dat wordt veroorzaakt door het festival opgeruimd?

Ja, de organisatie heeft de verplichting het terrein zo achter te laten zoals het is aangetroffen. De organisatie huurt een schoonmaakbedrijf in dat is gespecialiseerd in het reinigen van festivalterreinen. Zowel tijdens als na afloop van het festival zorgt het bedrijf er voor dat het terrein wordt schoongemaakt. De schoonmaakdienst draagt er daarnaast ook zorg voor dat zwerfafval langs de toe- en afvoerwegen van en naar het terrein worden schoongemaakt.

Wordt er rekening gehouden met de natuur en flora- en faunawet?

Ja, er wordt rekening gehouden met de flora- en faunawetgeving. Een festival mag niet zorgen voor een overtreding van deze wet. Daarom werkt de organisatie samen met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van flora en fauna. In samenwerking met ecologen (professionals op het gebied van natuur) wordt het terrein verkend en onderzocht en wordt bekeken waar mogelijk gevoelige natuurspots aanwezig zijn. Hierdoor weet de organisatie welke delen moeten worden ontzien en met welke maatregelen verstoring kunnen worden voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld looproutes worden aangepast of locaties met broedende vogels worden afgeschermd.

Wordt er vuurwerk afgestoken?

Nee er wordt geen vuurwerk afgestoken tijdens De Leuke festival

Doet De Leuke festival iets aan duurzaamheid?

Ja, De Leuke festival en de organisatie achter De Leuke festival zetten hoog in op verduurzaming van de festivalwereld en uiteindelijk een beter, schoner en socialere wereld. Daarnaast hebben we “het Local Legacy programma” in het leven geroepen om door middel van dit fonds geld op te halen bij o.a. onze gastenlijstbezoekers. Met dat geld hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame projecten. Zo is er afgelopen jaar in de Ruigenhoekse polder ruim 500m2 bijenlint geplant om zodoende de bijen een betere leefomgeving te geven. Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid, investeringen en behaalde doelen verwijzen wij jullie graag door naar de duurzaamheidspagina op deze website.

Wat wordt er gedaan op het gebied van veiligheid?

De organisatie heeft een eigen veiligheidsorganisatie die bestaat uit:

  • Specialisten op het gebied van crowdmanagement en crowdcontrol
  • Medisch zorgverleners
  • Mobiliteitsexperts
  • Beveiligers
  • Brandveiligheidsadviseur

In samenwerking met de gemeente Utrecht, politie, GHOR, brandweer en de VRU wordt de veiligheid van het festival gewaarborgd. De interne veiligheidsorganisatie en externe partijen stellen gezamenlijk een veiligheidsplan op.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

De organisatie is per email bereikbaar via info@elevation-events.com en telefonisch via 030-2433717. Ook tijdens het festival kunt u de organisatie bereiken op dit nummer.

Stay updated

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Tickets Buy tickets