Buurtbewoners

Wat is De Leuke Festival?

De Leuke Festival beleeft dit jaar haar vijfde editie en vindt voor de derde keer plaats in de Voorveldse Polder. De Leuke Festival is het enige festival dat dit jaar op deze locatie wordt georganiseerd. De Leuke Festival is een hitjesfestival, waar voornamelijk pop-, hiphop-en r&b-muziek gedraaid wordt. We werken samen met bijvoorbeeld poppodium EKKO en het zomerse Mama Afrika. De Leuke Festival is een festival waar Utrechters met verschillende achtergronden zich thuis voelen

Wanneer vindt De Leuke Festival plaats?

De Leuke Festival is een ééndaags-festival. Het festival vindt plaats op zaterdag 20 juli, van 12:00 uur in de middag tot 23:00 uur ’s avonds.

Wanneer vindt de op- en afbouw van De Leuke Festival plaats?

De opbouw start op maandag 15 juli en duurt tot zaterdagochtend 20 juli. Daarna start het festival. Direct na afloop van het festival wordt gestart met het schoonmaken van het festivalterrein. Zondagochtend wordt begonnen met de afbouw van het festival. Dit duurt uiterlijk tot dinsdag 23 juli. De oplevering van het terrein is woensdag 24 juli.

Waar vindt De Leuke Festival plaats?

Recreatiepark Voorveldse Polder.

Hoe zit het met de bereikbaarheid gedurende het festival?

Het festivalterrein is tijdens de opbouwperiode, de festivaldag en gedurende de afbouw niet vrij toegankelijk voor publiek. Ook de Zeven Stroompjes is deze week niet te bereiken. Van maandag 15 juli tot en met dinsdag 23 juli is het terrein met hekken afgesloten. Vanuit veiligheidsoogpunt kunnen we geen bezoekers toelaten: het park is in deze periode een bouwterrein, met alle mogelijke gevaren van dien. Doorgaand (fiets)verkeer moet deze week om het park heen. Met gele borden is een omleidingsroute aangegeven.

Wij beseffen ons dat het niet kunnen bereiken van het park vervelend is. De op- en de afbouw kunnen helaas niet sneller: een festival van deze grootte is een flinke logistieke puzzel. Wij hopen op uw begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Hoe komen bezoekers naar het festivalterrein?

Het grootste deel van de bezoekers komt uit Utrecht. Bezoekers worden gestimuleerd om met de fiets of het OV te komen. Voor de fietsers worden ruimschoots fietsparkeer-plekken aangelegd. Bezoekers die wel besluiten om met de auto te komen moeten hun voertuig parkeren bij het P+R De Uithof. Vanaf hier kunnen de autobestuurders per OV naar het festivalterrein komen. Op de festivaldag worden verkeersregelaars ingezet om de verkeersstromen in goede banen te leiden.

Hoe wordt rekening gehouden met de flora en fauna in het park?

De Leuke Festival is ontzettend blij met de Voorveldse Polder als locatie. De organisatie zet zich in voor de best mogelijke zorg voor de flora en de fauna in het park. De Leuke Festival is in een vroeg stadium in gesprek gegaan met de gemeente, Stichting de Voorveldse polder, met beheerders van het park en naburige ondernemers. Ook is een ecologisch adviesbureau gevraagd om het festivalterrein te verkennen, om zo te zien waar de gevoelige plekken zich bevinden. De organisatie weet hierdoor precies welke gebieden in het park moeten worden ontzien. Hier wordt zowel tijdens de op- als afbouw streng op toegezien. Door het gebruik van uitsluitend klein materieel en het beschermen van de ondergrond met rijplaten wordt de kans op schade aan het park geminimaliseerd. Het festival valt buiten het broedseizoen. Om eventuele overlast voor vogels en vleermuizen te beperken wordt in overleg met de ecoloog geïnventariseerd met welke factoren we extra rekening moeten houden.

Hoe wordt de schoonmaak geregeld?

Het uitgangspunt van De Leuke Festival is om het park (nog) schoner op te leveren dan dat het op dit moment is. De organisatie neemt een schoonmaakbedrijf in de arm met uitgebreide ervaring met het schoonmaken van festivalterreinen. De Leuke Festival werkt dit jaar met een statiegeld-systeem. De ervaring leert dat de afvalproductie daar flink door verminder.
Na afloop wordt specifiek op gelet dat ook alle af- en aanvoerroutes vrij van vuil zijn. Er wordt na afloop van het festival direct gestart met opruimen, zodat het vuil niet de kans krijgt zich verder te verplaatsen. De laatste restjes vuil zullen uiterlijk op het moment van oplevering, woensdag 24 juli, zijn opgeruimd.

Op welke dagen en tijdstippen wordt er geluid geproduceerd?

Op de dag van het festival zelf, zaterdag 20 juli, mag er tussen 12:00 – 23:00 uur muziek gedraaid worden. Een uur voorafgaand aan het evenement, vanaf 11:00 uur, vindt er mogelijk een soundcheck plaats. De dag voorafgaand aan het evenement, vrijdag 19 juli, vindt eveneens een soundcheck plaats. Deze vindt kortstondig plaats, waarschijnlijk tussen 16:00 en 20:00 uur. De soundchecks zijn nodig om de geluidsapparatuur te testen en om de meetapparatuur op een juiste wijze in te kunnen stellen.

Wie controleert de metingen van het geluid?

De afspraken met betrekking tot de geluidsnormen zijn vastgesteld door de gemeente. Een gespecialiseerd bureau plaatst in opdracht van De Leuke Festival meerdere meetpunten om het geluidsniveau te monitoren. Rondom de verschillende podia zijn ook meetpunten aangebracht, zodat –indien nodig- het volumeniveau direct kan worden bijgestuurd. Naast de metingen van de organisatie voert de gemeente ook eigen metingen uit om te controleren of de vastgestelde geluidsnormen niet worden overtreden.

Wat doet De Leuke Festival om de geluidsoverlast te beperken?

Voorafgaand aan het festival is er in samenwerking met een geluidsbureau een geluidsrapport opgesteld. In dit rapport zijn de mogelijkheden om de geluidsoverlast te beperken onderzocht. Door een slimme plaatsing van de podia en de geluidssystemen wordt veel geluidshinder voorkomen. Daarnaast werkt De Leuke Festival met zeer geavanceerde zogenaamde ‘uitdovende geluidssystemen’. Hierdoor is het geluid beter te sturen en wordt de overlast beperkt.

Heeft het weer invloed op de geluidsoverlast?

Alle maatregelen ten spijt: het weer heeft grote invloed op de mogelijke geluidsoverlast. Hier heeft de organisatie geen grip op. Als de wind uw kant op staat zult u zonder twijfel meer geluid horen. In een vochtige atmosfeer draagt geluid ook verder.

Wat als ik toch een klacht heb over het geluidsniveau?

De Leuke Festival doet er alles aan om de mogelijke overlast zoveel als mogelijk te beperken. Mocht u toch te veel overlast ervaren en daarover met ons in contact willen komen, dan kunt u bellen naar 030 243 3717.

Wat doet De Leuke Festival op het gebied van veiligheid?

De organisatie heeft een veiligheidsorganisatie bestaande uit:

  • Specialisten op het gebied van crowdmanagement
  • Medische zorgverleners
  • Beveiligers
  • Brandveiligheidsadviseur

In samenwerking de gemeente, politie, GHOR, de brandweer en Veiligheidsregio Utrecht wordt de veiligheid voor de bezoekers en het evenement gewaarborgd. In samenwerking met de organisatie van De Leuke Festival is een veiligheidsplan opgesteld.